Välkommen till Buch & Holm

Registrera eller Inloggning

Utrustning för laboratorier och industrin

Viskosimetri

 

Reologi är ett delområde inom fysiken och omfattar vätskors och halvfasta ämnens deformation och flytförmåga.

 

 • Rotationsviskosimetrar
 • Vibrationsviskosimetrar
 • Kulfallsviskosimetrar
 • Cannon-Fenske
 • Ubbelohde
 • Ford-koppar
 • Viskositetsstandarder
   

Buch & Holm har givit ut handboken Reologiens Principer, som ger en introduktion till ämnet. Handboken kan rekvireras i vår kundtjänst.

 

Vibrationsviskosimeter

A&D har kommet med denna revolutionerande viskosimeter, som mäter efter "stämgaffel" principen. SV-1A/10A/100A mäter den kinematiska viskositeten och mätresultatet kan direkt jämföras med mer traditionella metoder som kapillarrör, utloppsbägare och kulfallsviskosimetrar.

 

 

Viskosimeter SV-1A, 10A og 100A
 

 • Kan mäta i vätskor med partiklar
 • Stort mätområde - från 0,3 till 100.000 mPas
 • Enkel att använda
 • Enkel att rengöra
 • Tidsbesparande
 • Provvolymer från 10 ml (SV-1A, 2 ml)
 • SV-1A: 0,3-10.00 mPas
 • SV-10A: 0,3-10.000 mPas
 • SV-100A: 1.000-100.000 mPas  

 

Ämnet "viskositet" är mycket omfattande och det kan vara svårt att överblicka, vilken mätmetod som skall användas till en given applikation. Vi håller därför regelbundet seminarier om viskosimetri, där det ges en introduktion i ämnet.

 

 

 

 

Kontakta oss och hör mer om de många möjligheterna och lösningarna!

 

Kundtjänst tel. 040 30 50 30
e-mail: b-h@buch-holm.se