Vi använder cookies, så vi kan ge Er en bättre upplevelse och enklare tillgång till Era favoritsidor
Kontakta oss på tel. 040 – 30 50 30 för rådgivning support och service
Notera vänligen, att vi inte har försäljning till privatpersoner

Bankupplysningar


Bank: Danske Bank

Kontonamn: Buch & Holm A/S

DKK (Danmark)

Reg No: 4180
Konto: 3102 110 285
IBAN: DK78 3000 3102 110 285
SWIFT: DABADKKK
SEK (Sverige)

Reg. No.: 1220
Konto: 1220-01-08451
Bankgiro: 5518-2265
IBAN: SE63 1200 0000 0122 0010 8451
SWIFT: DABASESX
EURO (International)

Reg. no.: 20320500
Konto: 4989 148 745
IBAN: DE63 2032 0500 4989 148 745
SWIFT: DABADEHH
Hämtar
Hämtar