Vi använder cookies, så vi kan ge Er en bättre upplevelse och enklare tillgång till Era favoritsidor
Kontakta oss på tel. 040 – 30 50 30 för rådgivning support och service
Notera vänligen, att vi inte har försäljning till privatpersoner

Beställ service

Med hänsyn tlil service- och lagerpersonalens arbetsmiljö har Buch & Holm en miljöpolitik, som kräver, att vi känner till eventuella säkerhetsrisker i samband med serviceärenden.
Innan reparation, skall radioaktiva kontaminerade komponenter dekontamineras enligt gällande regler för strålningsskydd.

Registrera vänligen Ert ärende innan det sänds till service eller reparation. Utföres reparationen på plats hos kunden, skall utrustningen också registreras på samma sätt!

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här

Kontakta oss för ytterligare information 
Kundtjänst, tel. 040 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Hämtar
Hämtar