Vi använder cookies, så vi kan ge Er en bättre upplevelse och enklare tillgång till Era favoritsidor
Kontakta oss på tel. 040 – 30 50 30 för rådgivning support och service
Notera vänligen, att vi inte har försäljning till privatpersoner
Logga in
Beskrivning

PCV (Packed Cell Volumen)

PCV-röret möjliggör en snabb och reproducerbar mätningsteknik av volymen på celler. Denna metod är lämplig till övervakning av tillväxt av cellmassan.
Om många parametrar i en produktionsprocess skall optimeras, uppsamlas många prover på samma tid. Här är en snabb analys med PCV-rör och avläsningsprocessen med mätinstrumentet "easy read" ofta den metode, som väljs.

En kort centrifugering (1 minut vid 2.500xg) är tillräckligt till att skapa en pellet i den kalibrerade kapillären. Här kan den bildade pelleten avläsas med mätinstrumentet "easy read".

PCV-röret passar i en rotor till 1,5/2,0 ml mikrorör. Alternativt, kan PCV-röret placeras i ett 15 ml falconrör, och centrifugeras i detta.

Bestämning av celltäthet är en rutinmässig uppgift i nästan alla laboratorier, som arbetar med cellkulturer. Den mest använda metoden är att räkna cellerna manuellt med hemacytometerern, vilket är mycket tidskrävande och med stor risk för fel (felmarginal omkring 15%).
PCV-systemet ger ett snabbt, enkelt att använda, reproducerbart och mer prcist alternativ till manuell räkning av celler. PCV-rören möjliggör bestämningen av den packade cellvolymen (PCV) i en cellsuspension, vilket resulterar i absoluta data, som korrelerar med parametrar som innehåll av protein, cellantal, metabolisk aktivitet m.m.

PCV-rören är speciellt enkla att arbeta med och kräver varken speciell träning eller avancerade dyra maskiner - i motsats till automatiserade cellräknare.

Producent TPP
UNSPSC Kod 41122100 Vævskulturer og høj gennemstrømnings screenings materialer
Nummer 50
    Hämtar
    Hämtar