Filter, multityp, 200 A1B1E1K1, fp. med 8 st.

Varunummer9005629
Partikelfilter till Polimask 230 halvmasker till skydd mot partiklar från toxiska substanser. Skyddar mot organiska gaser och ångor med kokpunkt >65°C, oorganiska gaser och ångor samt svaveldioxid och ammoniak. Notera: BIOSTOP-behandling hämmar mikrobbiell tillväxt på filtret. Förpackning: 8 st./
Förhandsgranska utskrift