Filter, multityp, DIRIN 500 A2 B2 E2 K2

Varunummer9005692
Filter till skyddsmasker Polimask 330 och C 607 Med IN EN 148-1 standardgänga. Till skydd mot organiska gaser och ångor med kokpunkt >65°C, oorganiska gaser och ångor, svaveldioxid, ammoniak och kvicksilverånga samt partiklar från toxiska substanser (P3) med innovativt BIOSTOP. Förpackning: 1 st.
Förhandsgranska utskrift