Vi använder cookies, så vi kan ge Er en bättre upplevelse och enklare tillgång till Era favoritsidor
Kontakta oss på tel. 040 – 30 50 30 för rådgivning support och service
Notera vänligen, att vi inte har försäljning till privatpersoner

Kvalitet

Buch & Holm är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, för att säkerställa en enhetlig och hög kvalitet till alla våra kunder. Vår kvalitetspolitik är en väsentlig beröringspunkt och vi arbetar efter ett exakt dokumenterat kvalitetsstyrningssystem, som skall säkerställa, att Ni får den bästa servicen, rådgivningen och supporten.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015, för att säkerställa, att vi handlar miljömässigt försvarbart och kan dokumentera detta, så Ni tryggt kan handla hos oss och samtidigt tänka på miljön.

Likaså är vi arbetsmiljöcertificerade enligt ISO 45001:2018, för att ge våra medarbetare de bästa förhållandena och säkeställa, att vi alltid följer gällande lagstiftning. Vi sätter säkerheten först!

Dessutom är Buch & Holm godkänt av centret för Biosäkring och Bioberedskap och har tillåtelse att handla med kontrollbelagd utrustning, vilket bland annat omfattar bioreaktorer, shakerbags, frystorkar, handskboxar, klass III laf-bänkar m.m.

Buch & Holm är sakkunniga inom installation, reparation och service av kylanläggningar oavsett storleken på anläggningen.

Vi är med denhögsta kreditvärdigheten, trippelAAA-certifierade, vilket ser till att vikan leva upp till våra skyldigheteri sambandmedleveranserochärfinansiellt stabila.

Buch &Holmärmed i smiley-ordningen hosmiljö ochlivsmedelministeriet som innefattarmaterial förkontakt med livsmedel.

Kontakt oss gärna för ytterligare information

Buch & Holm is ISO certified
Hämtar
Hämtar