Vi använder cookies, så vi kan ge Er en bättre upplevelse och enklare tillgång till Era favoritsidor
Kontakta oss på tel. 040 – 30 50 30 för rådgivning support och service
Notera vänligen, att vi inte har försäljning till privatpersoner

LAF-BÄNKAR

VId arbete med LAF- och säkerhetsbänkar undgår Era produkter kontaminering. Därutöver skall arbetsgången också vara säker för Er och Era omgivningar. Vi testar och utför service/filterbyte på LAF- och säkerhetsbänkar klass I, II & III. Bänkarna testas efter gällande internationella standarder, normalt enligt ISO/EN 12469. 

När Ni teckar ett serviceavtal med Buch & Holm, är det vi, som har ansvaret för, att bänkarna löpande testas. Integritetstest utförs med fotometer eller partikelräknare. Det används ackrediterat kalibrerad mätutrustning till alla mätningar och tester. För att ge högsta möjliga säkerhet, samarbetar vi med firman VentilationsPartner, som är CTCB-1 certifierd på professionell nivå. Det betyder att de har certifikat på, att kunna utföra tester på bänkar och installationer med sterilfilter (HEPA filter). Vi gör service på alla fabrikater, härunder Kojair, Holten, Scanlaf, Thermo, Esco, GOTH-bänkar m.fl. 

Kontakta oss för ytterligare information 
Kundtjänst på tel. 040 30 50 30 eller e-mail: b-h@buch-holm.se
Hämtar
Hämtar