Vi använder cookies, så vi kan ge Er en bättre upplevelse och enklare tillgång till Era favoritsidor
Kontakta oss på tel. 040 – 30 50 30 för rådgivning support och service
Notera vänligen, att vi inte har försäljning till privatpersoner

OM OSS

Vi vet, vad som krävs… Efter åtta årtionden på marknaden som leverantör till laboratorier och industriverksamheter vågar vi hos Buch & Holm att skriva det med fet stil: Vi vet, vad som krävs. Vi vét, att skall man bevara och bygga ut sin position på en ombytbar och konkurrenspräglad marknad, är det inte tillräckligt att vara ett hederligt brand, som bygger på nobla traditioner.

VI VET, VAD SOM KRÄVS

Vi skall först och främst varje dag kunna bevisa vårt berättigande genom att skapa ett ökat värde för våra kunder. Och det skall vi helt enkelt göra genom att leverera de bästa produkterna och ge den bästa servicen. Det lever vi upp til med hjälp av välmotiverade medarbetare, ett konkurrenskraftigt sortiment med hög leveranssäkerhet och fokus på kunskapsutbyte och ökad kompetens. 
Hämtar
Hämtar