Partikelfilter, 200 P3R, fp. med 8 st.

Varunummer9005628
Partikelfilter till Polimask 200 A1 halvmasker till skydd mot partiklar från toxiska substanser. Skyddar mot organiska gaser och ångor med kokpunkt >65°C, oorganiska gaser och ångor, svaveldioxid, ammoniak och partiklar. Notera: BIOSTOP-behandling hämmar mikrobbiell tillväxt på filtret. Förpackni
Förhandsgranska utskrift