Filter 86 ABEKSt, skyddsklass: ABEK2-P3 R D

Varunummer9005570
Filter till helmask BRK 820 Testat och godkänt enligt EN143-/EN 14387-standarder med CE-märke. Oanvända filter kan förvaras i upp till 6 år. Partikelfilter har ingen max. hållbarhet. Skyddarr mot ångor från organiska ämnen med kokpunkt >65 °C samt oorganiska gaser och ångor, t.ex. klorin och väte
Förhandsgranska utskrift