Filter, multityp, DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R

Varunummer9005690
Filter till skyddssmasker Polimask 330 och C 607 Med IN EN 148-1 standardgänga. Till skydd mot organiska gaser och ångor med kokpunkt >65°C, oorganiske gaser och ångor, svaveldioxid och ammoniak samt partiklar från toxiska substanser (P3) med innovativt BIOSTOP. Förpackning: 1 st.
Förhandsgranska utskrift