Filtreringsenhet, CA, Ø50 mm, 0,45 µm, 250 ml

Varunummer9046038
Filterenhet, engångs Engångsartiklar till sterilfiltrering av medier och andra reagenser, och andra speicellt känsliga cellkulturer. Med polystyren (PS), övre och undre kammare, celluloseacetat membran. Färgkod: Gul. För cellkulturer. Gamma-bestrålad sterilisation. Låg proteinbinding, med hög genoms
Förhandsgranska utskrift