Filtreringsenhet, CA, Ø75 mm, 0,45 µm, 1000 ml

Varunummer9046045
Filterenhet, engångs Engångsartiklar till sterilfiltrering av medier och andra reagenser, och andra speicellt känsliga cellkulturer. Med polystyren (PS), övre och nedre kammare, celluloseacetat membran. Färgkod: Gul. För cellkulturer. Gamma-bestrålad sterilisation. Låg proteinbinding, med hög genoms
Förhandsgranska utskrift