Filtreringsenhet, CA, Ø90 mm, 0,2 µm, 1000 ml

Varunummer9045971
Filterenhet, engångs Engångsartiklar, engångsprodukter för steril filtrering av media och andra reagenser samt andra känsliga cellkulturer. Med polystyren (PS), övre och undre kammare, cellulosaacetatmembran. Färgkod: Gul. För cellkulturer. Gamma-bestrålad sterilisering. Låg proteinbindning, med hög
Förhandsgranska utskrift