Filtreringsenhet, CA, Ø90 mm, 0,2 µm, 500 ml

Varunummer9045975
Filterenhet, engångs Engångsartiklar, engångsprodukter för steril filtrering av media och andra reagenser samt andra känsliga cellkulturer. Med polystyren (PS), övre och undre kammare, cellulosaacetatmembran. Färgkod: Gul. För cellkulturer. Gamma-bestrålad sterilisering. Låg proteinbindning, med hög
Förhandsgranska utskrift