Filtreringsenhet, Nylon, Ø50 mm, 0,2 µm, 150 ml

Varunummer9046055
Filterenhet, engångs, typ 150 Engångsartiklar till sterilfiltrering av medier och andra reagenser, och andra speicellt känsliga cellkulturer. Med polystyren (PS), övre och undre kammare, celluloseacetat membran. Färgkod: Gul. För cellkulturer. Gamma-bestrålad sterilisation. Låg proteinbinding, med h
Förhandsgranska utskrift