Filtreringsenhet, Nylon, Ø75 mm, 0,45 µm, 1000 ml

Varunummer9046068
Filterenhet, engångs, typ 154 Engångsartiklar till sterilfiltrering av medier och andra reagenser, och andra speicellt känsliga cellkulturer. Med polystyren (PS), övre och undre kammare, celluloseacetat membran. Färgkod: Gul. För cellkulturer. Gamma-bestrålad sterilisation. Låg proteinbinding, med h
Förhandsgranska utskrift