Filtreringsenhet, Nylon, Ø75 mm, 0,45 µm, 500 ml

Varunummer9046065
Filterenhet, engångs, typ 151 Engångsartiklar till sterilfiltrering av medier och andra reagenser, och andra speicellt känsliga cellkulturer. Med polystyren (PS), övre och undre kammare, celluloseacetat membran. Färgkod: Gul. För cellkulturer. Gamma-bestrålad sterilisation. Låg proteinbinding, med h
Förhandsgranska utskrift