Filtreringsenhet, Nylon, Ø90 mm, 0,2 µm, 1000 ml

Varunummer9045979
Filterenhet, engångs Engångsprodukter för steril filtrering av media och andra reagens, och andra känsliga cellkulturer. Med polystyren (PS), övre och undre kammare, cellulosaacetatmembran. Färgkod: Gul. För cellkulturer. Gamma-bestrålad sterilisering. Låg proteinbindning, med hög genomströmningshas
Förhandsgranska utskrift