Filtreringsenhet, Nylon, Ø90 mm, 0,2 µm, 500 ml

Varunummer9045978
Filterenhet, engångs Engångsprodukter för steril filtrering av media och andra reagens, och andra känsliga cellkulturer. Med polystyren (PS), övre och undre kammare, cellulosaacetatmembran. Färgkod: Gul. För cellkulturer. Gamma-bestrålad sterilisering. Låg proteinbindning, med hög genomströmningshas
Förhandsgranska utskrift