Filtreringssystem, SFCA, 0,45 µm, 150 ml

Varunummer9046035
Filterenhet, engångs Engångsartiklar till sterilfiltrering av medier och andra reagenser, och andra speicellt känsliga cellkulturer. Med polystyren (PS), övre och undre kammare, celluloseacetat membran. Färgkod: Gul. För cellkulturer. Gamma-bestrålad sterilisation. Låg proteinbinding, med hög genoms
Förhandsgranska utskrift