Whatman sprutfilter Ø25 mm, GD/X, nylon, 0,45 µm

Varunummer9056821
Ett membran i nylon är mycket hydrofilt; rekommenderas till filtrering av vattenhaltiga och organiska/vattenhaltiga halvpolära vätskor. Detta sprutfilter är uppbyggt i 4 skikt, och därmed förminskas risken för att filtret stoppar igen. Är ca. 3 - 7 gånger snabbare än ett traditionellt uppbyggt filte
Förhandsgranska utskrift