Inom området mätteknik har vi ett mycket stort program och är leverantör till laboratorier, kvalitetskontroll, industri och processteknik.

Vi har instrument till mätning av temperatur, konduktivitet, pH, jon, fuktighet, brytningsindex, syrgas, lufthastighet, bullernivå, redox, flytbarhet, turbiditet, ytstruktur, ljus, viskositet/ flytbarhet, titrering og fotometrar.

Vi levererar de flesta standarder och kalibreringsstandarder till den mesta av utrustningen vi säljer och de flesta instrument kan levereras med kalibreringscertifikat så att de är redo att användas.
Vårt sortiment av förbrukningsartiklar och tillbehör till instrumenten är mycket brett och täcker det mesta.

Klicka på katalogen för att se katalogen i webbläsaren (DK)


Kristoffer Laugesen
Product Manager
+45 44 54 00 22
kla@buch-holm.dk


VI REKOMMENDERAR


Mätutrustning

Mätutrustning

Inom området mätteknik har vi ett mycket stort program och är leverantör till laboratorier, kvalitetskontroll, industri och processteknik.

Vi har instrument till mätning av temperatur, konduktivitet, pH-värde, jon, fuktighet, brytningsindex, syrgas, lufthastighet, bullernivå, redox, flytbarhet, turbiditet, ytstruktur, ljus, viskositet/ flytbarhet, titrering og fotometrar. Se även multiparametrar för instrument och tillbehör för mätning af flera parametrar.

Vi levererar de flesta standarder och kalibreringsstandarder till den mesta av utrustningen vi säljer och de flesta instrument kan levereras med kalibreringscertifikat så att de är redo att användas.
Vårt sortiment av förbrukningsartiklar och tillbehör till instrumenten är mycket brett och täcker det mesta.

Klik på billedet og se kataloget i din browser


Kristoffer Laugesen
Product Manager
+45 44 54 00 22
kla@buch-holm.dk


VI REKOMMENDERAR


972 produkt/produkter hittades