Mätutrustning

Inom området mätteknik har vi ett mycket stort program och är leverantör till laboratorier, kvalitetskontroll, industri och processteknik.

Vi har instrument till mätning av temperatur, konduktivitet, pH, jon, fuktighet, brytningsindex, syrgas, lufthastighet, bullernivå, redox, flytbarhet, turbiditet, ytstruktur, ljus, viskositet/ flytbarhet, og fotometrar.

Vi levererar de flesta standarder och kalibreringsstandarder till den mesta av utrustningen vi säljer och de flesta instrument kan levereras med kalibreringscertifikat så att de är redo att användas.
Vårt sortiment av förbrukningsartiklar och tillbehör till instrumenten är mycket brett och täcker det mesta.

Klicka på katalogen för att se katalogen i webbläsaren (DK)


Hans-Henrik Ulm
Product Manager
+45 44 54 00 22
hhu@buch-holm.dk


VI REKOMMENDERAR