Räknekammare, Thoma

Varunummer9161080
Dubbel utan klämma. Kan kalibreras. Celldjup: 0,1 mm Gitterindelningen är densamma som den mittersta stora fyrkanten i en Neubauer kammare. Den stora fyrkanten är underindelad i 16 grupper av fyrkanter med en sidolängd på 0,2 mm. Varje grupp består av 16 minifyrkanter med en sidolängd på 0,05 mm och
Förhandsgranska utskrift