Sedan 1957 har CertoClav har producerat bordsautoklaver till mikrobiologiska laboratorier, materialprovning, forskning och utbildning. Autoklaverna uppfyller CE-kraven för laboratorieutrustning.

Autoklaverna från Certoclav har en hög driftssäkerhet, låga kostnader för underhåll och en lång livslängd.

Vi har dessvärre inte alla produkterna på vår hemsida, och hittar Ni inte det, Ni söker, så kontakta oss på tel. 040 305030 eller mail b-h@buch-holm.se


Producent - CertoClav

Sedan 1957 har CertoClav har producerat bordsautoklaver till mikrobiologiska laboratorier, materialprovning, forskning och utbildning. Autoklaverna uppfyller CE-kraven för laboratorieutrustning.

Autoklaverna från Certoclav har en hög driftssäkerhet, låga kostnader för underhåll och en lång livslängd.

Vi har dessvärre inte alla produkterna på vår hemsida, och hittar Ni inte det, Ni söker, så kontakta oss på tel. 040 305030 eller mail b-h@buch-holm.se


16 produkt/produkter hittades

Producent - CertoClav