Sedan 1957 har CertoClav har producerat bordsautoklaver till mikrobiologiska laboratorier, materialprovning, forskning och utbildning. Autoklaverna uppfyller CE-kraven för laboratorieutrustning.

Autoklaverna från Certoclav har en hög driftssäkerhet, låga kostnader för underhåll och en lång livslängd.

Vi har dessvärre inte alla produkterna på vår hemsida, och hittar Ni inte det, Ni söker, så kontakta oss på tel. 040 305030 eller mail b-h@buch-holm.se


CertoClav autoklaver

3
Varunummer9842031
Erbjuds till 31-03-2024
1 st.
EA
På lager – Logga in för priser
10

Sedan 1957 har CertoClav har producerat bordsautoklaver till mikrobiologiska laboratorier, materialprovning, forskning och utbildning. Autoklaverna uppfyller CE-kraven för laboratorieutrustning.

Autoklaverna från Certoclav har en hög driftssäkerhet, låga kostnader för underhåll och en lång livslängd.

Vi har dessvärre inte alla produkterna på vår hemsida, och hittar Ni inte det, Ni söker, så kontakta oss på tel. 040 305030 eller mail b-h@buch-holm.se


15 produkt/produkter hittades
3
Varunummer9842031
På lager – Logga in för priser
Erbjuds till 31-03-2024
1 st.
EA
10