Dessa produkter förhandlas inte i Sverige.

Vårt nära samarbete med Infors HT är Er garanti för kvalitet. Tillsammans erbjuder vi användardefinierade bioreaktorer till cellkulturer, mikroorganismer, fototrofa organismer samt fasta substrat och enzymatiska bioprocesser i volymer från 100 ml till 1.000 liter.

Infors HT har ett produktsortiment inklusive tillbehör som täcker allt inom fermenterings- och cellodlingsområdet. Allt från screening och optimering i laboratorieskala i små bioreaktorer till stora steriliserbara in situ (SIP / CIP), bioreaktorer till pilot- eller produktionsskala i rostfritt stål, som alla kan levereras FAT-, SAT- och IQ / OQ-certifierade.

Vi är ett auktoriserat servicecenter för Infors HT och våra utbildade tekniker som erbjuder support, underhåll och serviceavtal på en hög nivå i nära samarbete med Infors HT.

Genom en nära dialog hittar vi den bästa och rätta lösningen för just Er applikation.

Tyvärr har vi inte alla produkter på vår websida och om Ni inte hittar det Ni letar efter, kontakta oss på telefon 040 – 305030 eller e-mail b-h@buch-holm.se


Infors HT bioreaktorer, inkubatorer & rysteapparater

Dessa produkter förhandlas inte i Sverige.

Vårt nära samarbete med Infors HT är Er garanti för kvalitet. Tillsammans erbjuder vi användardefinierade bioreaktorer till cellkulturer, mikroorganismer, fototrofa organismer samt fasta substrat och enzymatiska bioprocesser i volymer från 100 ml till 1.000 liter.

Infors HT har ett produktsortiment inklusive tillbehör som täcker allt inom fermenterings- och cellodlingsområdet. Allt från screening och optimering i laboratorieskala i små bioreaktorer till stora steriliserbara in situ (SIP / CIP), bioreaktorer till pilot- eller produktionsskala i rostfritt stål, som alla kan levereras FAT-, SAT- och IQ / OQ-certifierade.

Vi är ett auktoriserat servicecenter för Infors HT och våra utbildade tekniker som erbjuder support, underhåll och serviceavtal på en hög nivå i nära samarbete med Infors HT.

Genom en nära dialog hittar vi den bästa och rätta lösningen för just Er applikation.

Tyvärr har vi inte alla produkter på vår websida och om Ni inte hittar det Ni letar efter, kontakta oss på telefon 040 – 305030 eller e-mail b-h@buch-holm.se


51 produkt/produkter hittades

Infors HT bioreaktorer, inkubatorer & rysteapparater