Överst på sidan

pH-kompetens och supportcenter för laboratorie- och fältanalys

Mettler Toledos pH-kompetens- och supportcenter är ett lag av experter inom direkt elektrokemisk analys. På grund av lagets nära kontakt med kunder, återförsäljare, teknisk support, produkthantering och produktutveckling kan snabba råd och effektiva lösningar tillhandahållas, vilket gör denna tjänst unik i pH-analysvärlden.

Buch & Holm kan i samarbete med Mettler Toledo erbjuda försäljning och service på följande parametrar:

  • pH

  • Redox (ORP)

  • Jonkoncentration(ISE)

  • Konduktivitet

  • Upplöst syre(DO)


Mettler-Toledo måleudstyr

pH-kompetens och supportcenter för laboratorie- och fältanalys

Mettler Toledos pH-kompetens- och supportcenter är ett lag av experter inom direkt elektrokemisk analys. På grund av lagets nära kontakt med kunder, återförsäljare, teknisk support, produkthantering och produktutveckling kan snabba råd och effektiva lösningar tillhandahållas, vilket gör denna tjänst unik i pH-analysvärlden.

Buch & Holm kan i samarbete med Mettler Toledo erbjuda försäljning och service på följande parametrar:

  • pH

  • Redox (ORP)

  • Jonkoncentration(ISE)

  • Konduktivitet

  • Upplöst syre(DO)


Mettler-Toledo måleudstyr