Motor till fatpump GLP25

Varunummer9001400
GLP25 är den perfekta hjälpen till enkel och säker vätsketransport från små behållare och upp till 220 liters behållare. Olika vätskor såsom koncentrerade syror och baser, färgämnen, emulsioner och lågviskösa vätskor kan pumpas utan problem. De delar som kommer i kontakt med vätskan är framställd i
Förhandsgranska utskrift