Transportsäkerhetsbehållare, skruvlock, 5 lit.

Varunummer9042947
CE certifierad transportbehållare UN godkänd enligt GGVSE. Framställd i rostfritt stål 1.4571 med skruvlock och teflonpackning. Utan tryckregleringsventil. Godkänd till transport av farligt gods på vägar, sjöar och tåg enligt ADR, RID, IMDG og ICAO-TI. Väger 1,15 kg. Förpackning: 1 st.
Förhandsgranska utskrift