Vi använder cookies, så vi kan ge Er en bättre upplevelse och enklare tillgång till Era favoritsidor
Kontakta oss på tel. 040 – 30 50 30 för rådgivning support och service
Notera vänligen, att vi inte har försäljning till privatpersoner

PROJEKTERING

Det skall göras många val, när nya lokaler skall inredas eller renoveras. I förhållande till Era idéer och visioner erbjuder vi nödvändig sparring och rådgivning, så Ni får bästa möjliga resultat.

Vi är med i alla projektets faser, också i förhållande till sparring med Er driftsavdelning, förslag till optimering av ytan och framför allt inredning och utrustning i lösningen. Vi lägger stor vikt på miljöriktiga lösningar och tar hänsyn till energiförbrukning samt ljudnivå.
Hämtar
Hämtar