BESTÄLL SERVICE

Med hänsyn tlil service- och lagerpersonalens arbetsmiljö har Buch & Holm en miljöpolitik, som kräver, att vi känner till eventuella säkerhetsrisker i samband med serviceärenden.
Innan reparation, skall radioaktiva kontaminerade komponenter dekontamineras enligt gällande regler för strålningsskydd.

Om Ni skickar Er utrustning till service/reparation hos oss, eller om Ni önskar att få reparationen utförd på plats, fyll i vårt online serviceformulär. Klicka på knappen nedan för att se formuläret.

Läs mer om vårt ”servicekoncept- och avtal” I brochyren här

Har Ni frågor till ovannämnda, är Ni välkommen att kontakta kundsupport på tel. +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

BESTÄLL SERVICE

Med hänsyn tlil service- och lagerpersonalens arbetsmiljö har Buch & Holm en miljöpolitik, som kräver, att vi känner till eventuella säkerhetsrisker i samband med serviceärenden.
Innan reparation, skall radioaktiva kontaminerade komponenter dekontamineras enligt gällande regler för strålningsskydd.

Om Ni skickar Er utrustning till service/reparation hos oss, eller om Ni önskar att få reparationen utförd på plats, fyll i vårt online serviceformulär. Klicka på knappen nedan för att se formuläret.

Läs mer om vårt ”servicekoncept- och avtal” I brochyren här

Har Ni frågor till ovannämnda, är Ni välkommen att kontakta kundsupport på tel. +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se