Denna hemsida använder cookies för att förbättra din upplevelse.
Mer information

Beställ Service

Med hänsyn tlil service- och lagerpersonalens arbetsmiljö har Buch & Holm en miljöpolitik, som kräver, att vi känner till eventuella säkerhetsrisker i samband med serviceärenden.
Innan reparation, skall radioaktiva kontaminerade komponenter dekontamineras enligt gällande regler för strålningsskydd.

Registrera vänligen Ert ärende innan det sänds till service eller reparation. Utföres reparationen på plats hos kunden, skall utrustningen också registreras på samma sätt!

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här

Kontakta oss för ytterligare information
Kundtjänst, tel. 040 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

 
Laddar
Laddar