KYLSERVICE

Servicekoncept
Korrekt service och underhåll är förutsättningen för felfri drift, vilket är vårt slutgiltiga mål. Vårt servicekoncept sätt ihop således att det både ger mening och ett värde för kunden. Resultatet är ett komplett servicepaket, som gör det enkelt för våra kunder.

Hos Buch & Holm har vi en egen auktoriserad kylteknisk avdelning och vi erbjuder installation, reparation och service av kylanläggningar till laboratorieanvändning - oavsett storleken på fyllningen. Vi erbjuder auktoriserad kylteknisk service på alla fabrikat inom lågtemperaturfrysar, kylbad, klimatskåp, frystorkar med mera med temperaturer helt ned till -150°C.

Vid ett servicebesök används alltid certifierad, spårbar utrustning, således är alla mätningar spårbara. Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna. Vi har specialverktyg och tillgång till reservdelar i original. Certifikat på genomförd träning kan rekvireras. Vi har genom många år byggt upp en stor erfarenhet och levererar kylteknisk service på en mycket hög nivå.

Installation och kvalificering
Vi utför installation och utarbetanderbe av IQ, OQ och PQ. Dessutom kan vi erbjuda spårbar 10-punkt-temperaturmapping och kalibreringar med certifierad utrustning.

Kvalitet
Buch & Holm är ISO-certifierat och arbetar löpande på att förbättra kvaliteten och vår påverkan av både miljö och arbetsmiljö. Vi har:

ISO 9001:2015. Certifieringen omfattar rådgivning, försäljning, support och service av utrustning till laboratorier och industri samt sakkunnig verksamhet för installation, reparation och service av kylanläggningar med mer än 2,5 kg kylmedel, oavsett typen av kylmedel.

ISO 14001:2015 samt 45001:2018 omfattar vår påverkan av den externa miljön och arbetsmiljön. I vår rådgivning tas dessa förhållanden alltid i betraktan, så både vi och våra kunder får den riktiga lösning.

Säkerhet
Vi erbjuder dygnsavtal, där vi slutgiltigt säkrar Era prover. Vid en defekt frys kommer vi med en nedkyld frys inom 8 timmar i hela Danmark och södra Sverige. Konceptet är transparent och det tillkommer inga oförutsedda extraomkostnader.

Kontakt
Har Ni frågor på vår service och våra tjänster, är Ni välkommen att kontakta kundsupport per tel. +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här

KYLSERVICE

Servicekoncept
Korrekt service och underhåll är förutsättningen för felfri drift, vilket är vårt slutgiltiga mål. Vårt servicekoncept sätt ihop således att det både ger mening och ett värde för kunden. Resultatet är ett komplett servicepaket, som gör det enkelt för våra kunder.

Hos Buch & Holm har vi en egen auktoriserad kylteknisk avdelning och vi erbjuder installation, reparation och service av kylanläggningar till laboratorieanvändning - oavsett storleken på fyllningen. Vi erbjuder auktoriserad kylteknisk service på alla fabrikat inom lågtemperaturfrysar, kylbad, klimatskåp, frystorkar med mera med temperaturer helt ned till -150°C.

Vid ett servicebesök används alltid certifierad, spårbar utrustning, således är alla mätningar spårbara. Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna. Vi har specialverktyg och tillgång till reservdelar i original. Certifikat på genomförd träning kan rekvireras. Vi har genom många år byggt upp en stor erfarenhet och levererar kylteknisk service på en mycket hög nivå.

Installation och kvalificering
Vi utför installation och utarbetanderbe av IQ, OQ och PQ. Dessutom kan vi erbjuda spårbar 10-punkt-temperaturmapping och kalibreringar med certifierad utrustning.

Kvalitet
Buch & Holm är ISO-certifierat och arbetar löpande på att förbättra kvaliteten och vår påverkan av både miljö och arbetsmiljö. Vi har:

ISO 9001:2015. Certifieringen omfattar rådgivning, försäljning, support och service av utrustning till laboratorier och industri samt sakkunnig verksamhet för installation, reparation och service av kylanläggningar med mer än 2,5 kg kylmedel, oavsett typen av kylmedel.

ISO 14001:2015 samt 45001:2018 omfattar vår påverkan av den externa miljön och arbetsmiljön. I vår rådgivning tas dessa förhållanden alltid i betraktan, så både vi och våra kunder får den riktiga lösning.

Säkerhet
Vi erbjuder dygnsavtal, där vi slutgiltigt säkrar Era prover. Vid en defekt frys kommer vi med en nedkyld frys inom 8 timmar i hela Danmark och södra Sverige. Konceptet är transparent och det tillkommer inga oförutsedda extraomkostnader.

Kontakt
Har Ni frågor på vår service och våra tjänster, är Ni välkommen att kontakta kundsupport per tel. +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här