Överst på sidan

KYLSERVICE

Servicekoncept
Korrekt service och underhåll är förutsättningen för felfri drift, vilket är vårt slutgiltiga mål. Vårt servicekoncept är genomtänkt för att skapa mening och extra värde för kunden. Resultatet är ett komplett servicepaket vilket gör det enkelt för våra kunder.

Hos Buch & Holm har vi en egen auktoriserad kyltekniskavdelning. Vi erbjuder installation, reparation och service av kylanläggningar till laboratorieanvändning - oavsett storlek. Vi erbjuder auktoriserad kylteknisk service på alla fabrikat inom lågtemperaturfrysar, kylbad, klimatskåp, frystorkar med flera och med temperaturer ända ner till -150°C.

Vid ett servicebesök används alltid certifierad, spårbar utrustning och alla mätningar är spårbara. Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna. Vi har specialverktyg och tillgång till reservdelar i original. Vi har under många år byggt upp en stor erfarenhet och levererar kylteknisk service med mycket hög kvalitet. .

Installation och kvalificering
Vi utför installation och utarbetanderbe av IQ, OQ och PQ. Dessutom kan vi erbjuda spårbar 10-punkt-temperaturmapping och kalibreringar med certifierad utrustning.

Kvalitet
Buch & Holm är ISO-certifierat och arbetar löpande på att förbättra kvaliteten och vår påverkan av både miljö och arbetsmiljö. Vi är 
ISO 9001:2015 certifierade. Certifieringen omfattar rådgivning, försäljning, support och service av utrustning till laboratorier och industri samt sakkunnig verksamhet för installation, reparation och service av kylanläggningar med mer än 2,5 kg kylmedel, oavsett typen av kylmedel.

ISO 14001:2015 samt 45001:2018 omfattar vår påverkan av den externa miljön och arbetsmiljön. I vår rådgivning tas dessa förhållanden alltid i betraktan så att både vi och våra kunder får den mest passande lösningen. 

Säkerhet
Vi erbjuder dygnsavtal av frysar. Vid en defekt frys kommer en transportör med en nedkyld frys inom 8 timmar i södra Sverige. Konceptet är transparent och det tillkommer inga oförutsedda extra omkostnader.

Kontakt
Har du frågor vänligen kontakta kundsupport på telefon +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här

KYLSERVICE

Servicekoncept
Korrekt service och underhåll är förutsättningen för felfri drift, vilket är vårt slutgiltiga mål. Vårt servicekoncept är genomtänkt för att skapa mening och extra värde för kunden. Resultatet är ett komplett servicepaket vilket gör det enkelt för våra kunder.

Hos Buch & Holm har vi en egen auktoriserad kyltekniskavdelning. Vi erbjuder installation, reparation och service av kylanläggningar till laboratorieanvändning - oavsett storlek. Vi erbjuder auktoriserad kylteknisk service på alla fabrikat inom lågtemperaturfrysar, kylbad, klimatskåp, frystorkar med flera och med temperaturer ända ner till -150°C.

Vid ett servicebesök används alltid certifierad, spårbar utrustning och alla mätningar är spårbara. Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna. Vi har specialverktyg och tillgång till reservdelar i original. Vi har under många år byggt upp en stor erfarenhet och levererar kylteknisk service med mycket hög kvalitet. .

Installation och kvalificering
Vi utför installation och utarbetanderbe av IQ, OQ och PQ. Dessutom kan vi erbjuda spårbar 10-punkt-temperaturmapping och kalibreringar med certifierad utrustning.

Kvalitet
Buch & Holm är ISO-certifierat och arbetar löpande på att förbättra kvaliteten och vår påverkan av både miljö och arbetsmiljö. Vi är 
ISO 9001:2015 certifierade. Certifieringen omfattar rådgivning, försäljning, support och service av utrustning till laboratorier och industri samt sakkunnig verksamhet för installation, reparation och service av kylanläggningar med mer än 2,5 kg kylmedel, oavsett typen av kylmedel.

ISO 14001:2015 samt 45001:2018 omfattar vår påverkan av den externa miljön och arbetsmiljön. I vår rådgivning tas dessa förhållanden alltid i betraktan så att både vi och våra kunder får den mest passande lösningen. 

Säkerhet
Vi erbjuder dygnsavtal av frysar. Vid en defekt frys kommer en transportör med en nedkyld frys inom 8 timmar i södra Sverige. Konceptet är transparent och det tillkommer inga oförutsedda extra omkostnader.

Kontakt
Har du frågor vänligen kontakta kundsupport på telefon +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här