Sensorkalibrering

Vi erbjuder spårbar kalibrering av temperatursensorer och har erforderlig referensutrustning ned till -85°C och noggrannhet från ± 0,01°C. Vi utför spårbar kalibrering av temperatursensorer med dokumentation i vårt ISO-kvalitetssystem. Vår mätutrustning är spårbar enligt danska och internationella referenser.

Kontakt
Har Ni frågor till vår service och våra tjänster, är Ni välkommen att kontakta Anders Lillesø på tel. 040 30 0 30 eller e-mail al@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här