Serviceavtal - frystorkar

Då en frystork är en komplex utrustning med styrning av många parametrar, rekommenderar vi löpande underhåll och service för att säkerställa bästa möjliga resultat. Utrustning som hålls drift-klar, har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftförluster. Underhåll förlänger ock-så utrustningen livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Serviceavtal med ett årligt besök omfattar hela frystorken och vakuumpumpen och vid det årliga besöket genomgår vår servicetekniker frystorken från A-Ö och säkerställer att temperatur, vakuum och vakuumsystem samt övriga funktioner uppfyller specifikationerna.

Våra tekniker utbildas löpande hos producenten Martin Christ - har specialverktyg, certifierad mät-utrustning och tillgång reservdelar i original. Det används spårbar certifierad mätutrustning till kontroll av temperatur, vakuum med flera para-metrar.

Vi erbjuder serviceavtal på frystorkar till både labb, pilot och process – kontakta oss för prisförslag.

Önskar du råd och vägledning når du kund-support på e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.

Serviceavtal - frystorkar

Då en frystork är en komplex utrustning med styrning av många parametrar, rekommenderar vi löpande underhåll och service för att säkerställa bästa möjliga resultat. Utrustning som hålls driftklar, har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftförluster. Underhåll förlänger också utrustningen livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Serviceavtal med ett årligt besök omfattar hela frystorken och vakuumpumpen och vid det årliga besöket genomgår vår servicetekniker frystorken från A-Ö och säkerställer att temperatur, vakuum och vakuumsystem samt övriga funktioner uppfyller specifikationerna.

Våra tekniker utbildas löpande hos producenten Martin Christ - har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång reservdelar i original. Det används spårbar certifierad mätutrustning till kontroll av temperatur, vakuum med flera parametrar.

Vi erbjuder serviceavtal på frystorkar till både labb, pilot och process – kontakta oss för prisförslag!

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.