Överst på sidan

Serviceavtal - Klimatskåp

Klimattester - tar tid...
Eftersom många tester av klimatet tar lång tid och är kostbara rekommenderar vi att man tecknar ett serviceavtal på klimatskåpet och har ett löpande underhåll. Tecknar du ett serviceavtal omfattar det hela klimatskåpet och vid det årliga besöket genomgår våra servicetekniker klimatskåpet från A-Ö och kontrollerar att temperatur, fukt, övertemperaturskydd och övriga funktioner uppfyller specifikationerna. Som dokumentation får du en servicerapport med specifika mätningar.
 
Justering/kalibrering av temperatur/fuktighet:
 Vi erbjuder också justering/kalibrering av temperatur/fuktighet. När det önskas mätningar med spårbar certifierad utrustning, kan detta erbjudas i samband med ett servicekontrakt. Vi kan också erbjuda DANAK certifierade mätningar och/eller kalibrering. Vi erbjuder serviceavtal på klimatskåp från Weiss, Vötsch, Binder, Memmert, MMM, Panasonic numra PHCbi med flera. 

Fördelar med att ha ett serviceavtal:
 • Löpande råd & vägledning till användare
 • Se till att utrustningen överensstämmer med specifikationerna
 • Utrustningen hålls i funktionsdugligt skick
 • Underhåll förlänger utrustningens livslängd
 • Servicerapport på utfört arbete som dokumentation

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail  b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.

Serviceavtal - Klimatskåp

Klimattester - tar tid...
Eftersom många tester av klimatet tar lång tid och är kostbara rekommenderar vi att man tecknar ett serviceavtal på klimatskåpet och har ett löpande underhåll. Tecknar du ett serviceavtal omfattar det hela klimatskåpet och vid det årliga besöket genomgår våra servicetekniker klimatskåpet från A-Ö och kontrollerar att temperatur, fukt, övertemperaturskydd och övriga funktioner uppfyller specifikationerna. Som dokumentation får du en servicerapport med specifika mätningar.
 
Justering/kalibrering av temperatur/fuktighet:
 Vi erbjuder också justering/kalibrering av temperatur/fuktighet. När det önskas mätningar med spårbar certifierad utrustning, kan detta erbjudas i samband med ett servicekontrakt. Vi kan också erbjuda DANAK certifierade mätningar och/eller kalibrering. Vi erbjuder serviceavtal på klimatskåp från Weiss, Vötsch, Binder, Memmert, MMM, Panasonic numra PHCbi med flera. 

Fördelar med att ha ett serviceavtal:
 • Löpande råd & vägledning till användare
 • Se till att utrustningen överensstämmer med specifikationerna
 • Utrustningen hålls i funktionsdugligt skick
 • Underhåll förlänger utrustningens livslängd
 • Servicerapport på utfört arbete som dokumentation

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail  b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.