Vi använder cookies, så vi kan ge Er en bättre upplevelse och enklare tillgång till Era favoritsidor
Kontakta oss på tel. 040 – 30 50 30 för rådgivning support och service
Notera vänligen, att vi inte har försäljning till privatpersoner

SERVICEAVTAL

För att få bästa möjliga resultat, rekommenderar vi löpande underhåll och service. Utrustning, som hålls i driftsklart tillstånd har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftsstörningar. Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer räntabel.

Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna - har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång till reservdelar i original.

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här

Hämtar
Hämtar