Vi använder cookies, så vi kan ge Er en bättre upplevelse och enklare tillgång till Era favoritsidor
Kontakta oss på tel. 040 – 30 50 30 för rådgivning support och service
Notera vänligen, att vi inte har försäljning till privatpersoner

Vågar

Det är naturligtvis viktigt, att Era vågar väger korrekt. Därför erbjuder Buch & Holm service, underhåll och spårbar kalibrering av Era laboratorievågar upp till 50 kg. Våra tekniker kalibrerar vågen, och justerar den om vågens avläsning ligger utanför specifikationerna. Test för vågens linearitet, reproducerbarhet och kantbelastning utförs. Har Ni en fuktbestämningsvåg, kontrollerar vi också temperaturen.

Våra kalibreringsvikter är spårbara enligt tyska DKD.
Buch & Holm är ISO9001, ISO14001 och ISO18001 certifierat.

For ytterligare information, kontakta
Kundtjänst på tel. 040 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se
Hämtar
Hämtar