Överst på sidan

Vår Kvalitet

Buch & Holm är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, för att säkerställa en enhetlig och hög kvalitet till alla våra kunder. Vår kvalitetspolitik är en väsentlig beröringspunkt och vi arbetar efter ett exakt dokumenterat kvalitetsstyrningssystem, som skall säkerställa, att Ni får den bästa servicen, rådgivningen och supporten.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015, för att säkerställa, att vi handlar miljömässigt försvarbart och kan dokumentera detta, så Ni tryggt kan handla hos oss och samtidigt tänka på miljön.

Likaså är vi arbetsmiljöcertificerade enligt ISO 45001:2018, för att ge våra medarbetare de bästa förhållandena och säkeställa, att vi alltid följer gällande lagstiftning. Vi sätter säkerheten först!

Dessutom är Buch & Holm godkänt av centret för Biosäkring och Bioberedskap och har tillåtelse att handla med kontrollbelagd utrustning, vilket bland annat omfattar bioreaktorer, shakerbags, frystorkar, handskboxar, klass III laf-bänkar m.m.

Buch & Holm är sakkunniga inom installation, reparation och service av kylanläggningar oavsett storleken på anläggningen.

Vi är med denhögsta kreditvärdigheten, trippel A-certifierade, vilket ser till att vikan leva upp till våra skyldigheter i samband med leveranser och är finansiellt stabila.

Buch & Holm är med i smiley-ordningen hos miljö och livsmedelministeriet som innefattar material som kommer i kontakt med livsmedel.

Kontakt oss gärna för ytterligare information.Kvalitetspolitik                        ISO 9001:2015 Certifikat
Miljöpolitik                              ISO 14001:2015 Certifikat
Arbetsmiljöpolitik                ISO 45001:2018 Certifikat

Vår Kvalitet

Buch & Holm är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, för att säkerställa en enhetlig och hög kvalitet till alla våra kunder. Vår kvalitetspolitik är en väsentlig beröringspunkt och vi arbetar efter ett exakt dokumenterat kvalitetsstyrningssystem, som skall säkerställa, att Ni får den bästa servicen, rådgivningen och supporten.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015, för att säkerställa, att vi handlar miljömässigt försvarbart och kan dokumentera detta, så Ni tryggt kan handla hos oss och samtidigt tänka på miljön.

Likaså är vi arbetsmiljöcertificerade enligt ISO 45001:2018, för att ge våra medarbetare de bästa förhållandena och säkeställa, att vi alltid följer gällande lagstiftning. Vi sätter säkerheten först!

Dessutom är Buch & Holm godkänt av centret för Biosäkring och Bioberedskap och har tillåtelse att handla med kontrollbelagd utrustning, vilket bland annat omfattar bioreaktorer, shakerbags, frystorkar, handskboxar, klass III laf-bänkar m.m.

Buch & Holm är sakkunniga inom installation, reparation och service av kylanläggningar oavsett storleken på anläggningen.

Vi är med denhögsta kreditvärdigheten, trippel A-certifierade, vilket ser till att vikan leva upp till våra skyldigheter i samband med leveranser och är finansiellt stabila.

Buch & Holm är med i smiley-ordningen hos miljö och livsmedelministeriet som innefattar material som kommer i kontakt med livsmedel.

Kontakt oss gärna för ytterligare information.Kvalitetspolitik                        ISO 9001:2015 Certifikat
Miljöpolitik                              ISO 14001:2015 Certifikat
Arbetsmiljöpolitik                ISO 45001:2018 Certifikat