Överst på sidan

Vårt sortiment omfattar nedsänkningstermostater, vattenbad, oljebad, kylbad, doppkylare, kalibreringsbad, vattenkylsystem, recirkulationskylare, skakvattenbad med flera. Volymen är från några liter upp till flera kubikmeter. Vi kan också skräddarsy speciallösningar.

Inom vårt sortiment av bad och termostater kan vi styra och kontrollera temperaturer i intervallet -120°C upp till 425°C.

Vi erbjuder också teknisk service, våra tekniker är alla utbildade och använder specialverktyg och certifierad mätutrustning för uppgifterna. Vi har också en egen auktoriserad kyltekniskavdelning och kan därför erbjuda installation, reparation och service av bad/termostater med kylning.


Bo Deckers Skibild
Product Manager
+45 44 54 00 33
bds@buch-holm.dk


VI REKOMMENDERAR


Vårt sortiment omfattar nedsänkningstermostater, vattenbad, oljebad, kylbad, doppkylare, kalibreringsbad, vattenkylsystem, recirkulationskylare, skakvattenbad med flera. Volymen är från några liter upp till flera kubikmeter. Vi kan också skräddarsy speciallösningar.

Inom vårt sortiment av bad och termostater kan vi styra och kontrollera temperaturer i intervallet -120°C upp till 425°C.

Vi erbjuder också teknisk service, våra tekniker är alla utbildade och använder specialverktyg och certifierad mätutrustning för uppgifterna. Vi har också en egen auktoriserad kyltekniskavdelning och kan därför erbjuda installation, reparation och service av bad/termostater med kylning.


Bo Deckers Skibild
Product Manager
+45 44 54 00 33
bds@buch-holm.dk


VI REKOMMENDERAR