Vårt sortiment omfattar nedsänkningstermostater, vattenbad, oljebad, kylbad, doppkylare, kalibreringsbad, vattenkylsystem, recirkulationskylare, skakvattenbad med mera, till några liter upp till många kubikmeter. Vi kan också skräddarsy speciallösningar.

Inom vårt sortiment av bad och termostater kan vi styra och kontrollera temperaturer i intervallet -120°C upp till 425°C.

Vi erbjuder också teknisk service och våra tekniker är alla utbildade och använder specialverktyg och certifierad mätutrustning för uppgifterna. Vi har också en egen auktoriserad kylteknisk avdelning och kan därför erbjuda installation, reparation och service av bad/termostater med kylning.


Bo Deckers Skibild
Product Manager
+45 44 54 00 33
bds@buch-holm.dk


VI REKOMMENDERAR