Corporate Social Responsibility (CSR)

Buch & Holm tar ett samhällsansvar. Vi ger våra anställda goda förhållanden och följer de etiska riktlinjer för handel som har avtalats i vår branschförening, Dialab. Vi ser till att gällande lagar uppfylls och har återkommande fokus på miljö och arbetsmiljö.

Därutöver har vi under många år gett stöd till organisationerna: Røde Kors, Børns Vilkår och Kræftens Bekæmpelse.


Code of Conduct(på danska)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Buch & Holm tar ett samhällsansvar. Vi ger våra anställda goda förhållanden och följer de etiska riktlinjer för handel som har avtalats i vår branschförening, Dialab. Vi ser till att gällande lagar uppfylls och har återkommande fokus på miljö och arbetsmiljö.

Därutöver har vi under många år gett stöd till organisationerna: Røde Kors, Børns Vilkår och Kræftens Bekæmpelse.


Code of Conduct(på danska)