Corporate Social Responsibility (CSR)

Hos Buch & Holm tar vi samhällsansvar.
Vi ger våra anställda ordentliga förhållanden och följer de etiska riktlinjer för handel, som har avtalats i vår branschförening, Dialab.
Vi ser till, att gällande lagar uppfylls och har fokus på miljö och arbetsmiljö.

Därutöver har vi genom en lång rad av år gett stöd till organisationerna Røde Kors, Børns Vilkår och Kræftens Bekæmpelse.

Code of Conduct(på danska)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Hos Buch & Holm tar vi samhällsansvar.
Vi ger våra anställda ordentliga förhållanden och följer de etiska riktlinjer för handel, som har avtalats i vår branschförening, Dialab.
Vi ser till, att gällande lagar uppfylls och har fokus på miljö och arbetsmiljö.

Därutöver har vi genom en lång rad av år gett stöd till organisationerna Røde Kors, Børns Vilkår och Kræftens Bekæmpelse.

Code of Conduct(på danska)