Serviceavtal - Autoklaver

Varför är det viktigt att underhålla utrustning?
För att få bästa möjliga resultat rekommenderar vi löpande underhåll och service.
Utrustning, som hålls i driftklart tillstånd, har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftstörningar. Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Serviceavtal med ett eller två årliga besök
Avtalet omfattar hela autoklaven och vid besöken undersöker våra servicetekniker autoklaven från A-Z och ser till att temperatur, tryck och övriga funktioner överensstämmer med specifikationerna.

Fördelar med ett serviceavtal:
• Löpande råd & vägledning till användarna
• Säkerställa att utrustningen uppfyller specifikationerna
• Utrustning hålls i driftklart tillstånd
• Underhåll förlänger utrustningens livslängd
• Servicerapport på utfört arbete som dokumentation

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.

Serviceavtal - Autoklaver

Varför är det viktigt att underhålla utrustning?
För att få bästa möjliga resultat rekommenderar vi löpande underhåll och service.
Utrustning, som hålls i driftklart tillstånd, har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftstörningar. Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Serviceavtal med ett eller två årliga besök
Avtalet omfattar hela autoklaven och vid besöken undersöker våra servicetekniker autoklaven från A-Z och ser till att temperatur, tryck och övriga funktioner överensstämmer med specifikationerna.

Fördelar med ett serviceavtal:
• Löpande råd & vägledning till användarna
• Säkerställa att utrustningen uppfyller specifikationerna
• Utrustning hålls i driftklart tillstånd
• Underhåll förlänger utrustningens livslängd
• Servicerapport på utfört arbete som dokumentation

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.