Serviceavtal - Autoklaver

Varför är det viktigt att underhålla utrustning?
För att få bästa möjliga resultat rekommenderar vi löpande underhåll och service.
Utrustning, som hålls i driftklart tillstånd, har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftstörningar.
Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Serviceavtal med en eller två årliga besök
Avtalet omfattar hela autoklaven och vid besöket genomgår våra servicetekniker autoklaven från A-Ö och kontrollerar att temperatur, tryck och övriga funktioner uppfyller specifikationerna.
Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna Tuttnauer, BMT och MMM - har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång till reservdelar i original. Hör också på trådlösa dataloggrar för temperatur/tryck till processvalidering av autoklaver.

Fördelar med ett serviceavtal:
• Löpande råd & vägledning till användarna
• Säkerställa att utrustningen uppfyller specifikationerna
• Utrustning hålls i driftklart tillstånd
• Underhåll förlänger utrustningens livslängd
• Servicerapport på utfört arbete som dokumentation

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här

Serviceavtal - Autoklaver

Varför är det viktigt att underhålla utrustning?
För att få bästa möjliga resultat rekommenderar vi löpande underhåll och service.
Utrustning, som hålls i driftklart tillstånd, har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftstörningar.
Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Serviceavtal med en eller två årliga besök
Avtalet omfattar hela autoklaven och vid besöket genomgår våra servicetekniker autoklaven från A-Ö och kontrollerar att temperatur, tryck och övriga funktioner uppfyller specifikationerna.
Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna Tuttnauer, BMT och MMM - har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång till reservdelar i original. Hör också på trådlösa dataloggrar för temperatur/tryck till processvalidering av autoklaver.

Fördelar med ett serviceavtal:
• Löpande råd & vägledning till användarna
• Säkerställa att utrustningen uppfyller specifikationerna
• Utrustning hålls i driftklart tillstånd
• Underhåll förlänger utrustningens livslängd
• Servicerapport på utfört arbete som dokumentation

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här