Våra värmeskåp används vanligtvis för uppgifter som torkning, uppvärmning, åldring, sterilisering, härdning, förvaring eller burn-in-test. Vi har standardvärmeskåp med en volymer på 32 – 1060 liter, temperaturer upp till 300°C. Alla modeller finns med antingen med eller utan cirkulationsfläkt.

Vi erbjuder även mer specialiserade värmeskåp, som sträcker sig från värme- och torkugnar, explosionssäkra ugnar, sterilisatorer, renrumstorkugnar och vakuumkammare, för att nämna några exempel. Storlekar från 200 liter till walk-in med temperaturer upp till 750°C med olika värmekällor som mikrovågor, infraröd eller standardvärmare.

Sist men inte minst kan vi hjälpa till med individuella lösningar, inklusive användarspecifika, skräddarsydda system som är skräddarsydda efter Era behov.

Vi är även behjälpliga med utarbetande av
IQ/OQ/PQ och kartläggning. På vår serviceverkstad har vi utbildade tekniker och erbjuder support, underhåll och serviceavtal på mycket hög nivå.


Bo Deckers Skibild
Product Manager
+45 44 54 00 33
bds@buch-holm.dk


VI REKOMMENDERAR