Temperatur-
mapping

Temperaturmätning

Vi utför temperaturmätningar med 10-punkter som mäts med spårbar certifierad mätutrustning och det görs certifikat/rapport med referenser efter mätningen.  Vi erbjuder 10-punkts mätning för produkter i temperaturområdet -150°C till +140°C. Vår serviceavdelning erbjuder spårbar kalibrering av temperatur i kyl-frysskåp, kyl-frysrum, värmeskåp, klimatskåp enligt inter-nationella standarder.
  

Temperaturkalibrering
Vi erbjuder också spårbar temperaturkalibrering på mätutrustning och här kan vi kalibrera från -85°C till +140°C. Vi kan kalibrera frysar, värme-skåp och ugnar från -150°C till +600°C. 

Kontakt
Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på telefon +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i broschyren här.

Temperaturmapping

Temperaturmätning

Vi utför temperaturmätningar med 10-punkter som mäts med spårbar certifierad mätutrustning och det görs certifikat/rapport med referenser efter mätningen.  Vi erbjuder 10-punkts mätning för produkter i temperaturområdet -150°C till +140°C. Vår serviceavdelning erbjuder spårbar kalibrering av temperatur i kyl-frysskåp, kyl-frysrum, värmeskåp, klimatskåp enligt internationella standarder.
  

Temperaturkalibrering
Vi erbjuder också spårbar temperaturkalibrering på mätutrustning och här kan vi kalibrera från -85°C till +140°C. Vi kan kalibrera frysar, värmeskåp och ugnar från -150°C till +600°C. 

Kontakt
Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på telefon +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i broschyren här.