Temperaturmapping

Vi utför temperaturmätningar med 10-punkter, som mäts med spårbar certifierad mätutrustning och det görs certifikat/rapport med referenser efter mätningen. Vi erbjuder 10-punkts mätning för produkter i temperaturområdet -150°C till +140°C.

Vår serviceavdelning erbjuder spårbar kalibrering av temperatur i kyl-frysskåp, kyl-frysrum, värmeskåp, klimatskåp m.m. enligt internationella standarder.

Vi erbjuder också spårbar temperaturkalibrering på mätutrustning och här kan vi kalibrera från -85°C till +140°C. Vi kan kalibrera frysar, värmeskåp och ugnar från -150°C till +600°C.

Kontakt
Har Ni frågor till vår service och våra tjänster, är Ni välkommen att kontakta kundsupport på tel. +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här

Temperaturmapping

Vi utför temperaturmätningar med 10-punkter, som mäts med spårbar certifierad mätutrustning och det görs certifikat/rapport med referenser efter mätningen. Vi erbjuder 10-punkts mätning för produkter i temperaturområdet -150°C till +140°C.

Vår serviceavdelning erbjuder spårbar kalibrering av temperatur i kyl-frysskåp, kyl-frysrum, värmeskåp, klimatskåp m.m. enligt internationella standarder.

Vi erbjuder också spårbar temperaturkalibrering på mätutrustning och här kan vi kalibrera från -85°C till +140°C. Vi kan kalibrera frysar, värmeskåp och ugnar från -150°C till +600°C.

Kontakt
Har Ni frågor till vår service och våra tjänster, är Ni välkommen att kontakta kundsupport på tel. +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här