Denna hemsida använder cookies för att förbättra din upplevelse.
Mer information

Serviceavtal

För att få bästa möjliga resultat, rekommenderar vi löpande underhåll och service. Utrustning, som hålls i driftsklart tillstånd har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftsstörningar. Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer räntabel.

Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna - har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång till reservdelar i original.

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här


Laddar
Laddar