Serviceavtal

För att få bästa möjliga resultat, rekommenderar vi löpande underhåll och service. Utrustning, som hålls i driftsklart tillstånd har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftsstörningar. Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer räntabel.

Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna - har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång till reservdelar i original.

Har Ni frågor till ovannämnda, är Ni välkommen att kontakta kundsupport på tel. +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här


Serviceavtal

För att få bästa möjliga resultat, rekommenderar vi löpande underhåll och service. Utrustning, som hålls i driftsklart tillstånd har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftsstörningar. Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer räntabel.

Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna - har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång till reservdelar i original.

Har Ni frågor till ovannämnda, är Ni välkommen att kontakta kundsupport på tel. +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här