HemProdukter > Leverantörsöversikt

LeverantörSöversikt

A&D :

 Vågar

Agilent : 

Pumpar (förhandlas inte i Sverige)

Astell : 

Autoklaver

Atago :

 Polarimetrar, Refraktometrar

Bandelin :

 Homogenisatorer, Ultraljudsbad

Behr :

 COD bestämning, Destillation, Extraktion, Kjeldahl utrustning, Provbearbetning, Sedimentationskoner, Universalsystem, Uppslutning, Värmeplattor med flera.

Bimos :

 Laboratoriestolar

Binder :

 Inkubatorer, Klimatskåp, Vakuumtorkskåp, Värmeskåp

Biocision :

  Infrysningsboxar, Kylboxar, Kylrack, Rör

Brand :

  Avfallshantering, Bägare, Centrifugrör och flaskor, Cylindrar, Dispensrar, Kolvar, Magnetomrörare, PCR plast, Pipetter, Plattor, Proppar och ringar, Pyknometer, Påsar/film och folie, Racks och stativ till rör, Rör, Slangfittings, Spektrofotometri, Titrering med flera. 

Brother :

 Märkning

Burkle :

 Bägare, Dunkar, Flaskor, Instrument och verktyg, Märkning, Provtagare, Pumpar, Påsar/film och folie, Skålar, Slangfittings, Titrering, Torkstativ m.m.

CertoClav :

 Autoklaver

Duran-Wheaton-Kimble :

 Brännare till uppvärmning, Bägare, Cellodling, Centrifugrör och flaskor, Cylindrar, Emballageglas, Evaporatorer, Exsickatorer, Filtrering, Flaskor, Glasuppsättningar, Homogenisatorer, Kolvar, Kromatografiutrustning, Magnetomrörare, Petriskålar, Proppar och ringar, Rör, Skålar, Slangfittings, Titrering, Trattar

Ebro :

 Dataloggrar, pH-mätning, Temperatur

Endecotts :

 Bygg- och testutrustning, Siktning

Eutech :

  Konduktivitet, Multiparametrar, pH-mätning, Syrgas, Turbiditet

Fritsch :

 Malning, Kvarnar, Siktning

Gram :

 Frysskåp, Kylskåp

Grant instruments :

 Bad och termostater, Blocktermostater, Centrifuger, Densitetsmätare, LAF-bänkar, Möbler, Racks och stativ till rör, Skakapparater, Vakuumstationer

Hamilton :

 Kromatografiutrustning, pH-mätning

Heidolph :

 Magnetomrörere, Omrörare, Pumpar, Rotationsindunstare, Skakapparater, Vakuumpumpar med flera.

Hermle :

 Centrifuger

Huber :

 Bad och termostater

IKA :

 Blocktermostater, Centrifuger, Homogenisatorer, Inkubatorer, Kvarnar, Magnetomrörare, Omrörning, Skakapparater, Stativutrustning, Viskosimetrar, Värmeplattor

Interscience :

 Homogenisatorer, Koloniräknare

ISMATEC :

 Slangpumpar

Jenway :

 Flamfotometer, pH-mätning, Spektrofotometri

Julabo :

 Bad och termostater, Viskosimetrar med flera.

Kern & Sohn :

 Bygg- och testutrustning, Mikroskop, Vågar med flera. 

KNF :

 Vakuumpumpar

Labnet :

 Blocktermostater, Centrifuger, Inkubatorer, PCR maskiner, Plattor, Skakapparater

LLG : 

Autoklaver, Avfallshantering, Avtorkning, Beklädnad, Burkar, Bägare, Bänkpapper, Centrifuger, Deglar, Densitetsmätare, Dispensrar, Dunkar, Emballageglas, Exsickatorer, Extraktion, Filtrering, Flaskor, Malning, Handskar, Inkubatorer, Instrument och verktyg, Kromatografiutrustning, Magnetomrörare, Mikroskopiutrustning, Märkning, Möbler, PCR plast, Petriskålar, pH-mätning, Pipetter, Platinöser/utstrykare, Proppar och ringar, Påsar, film och folie, Racks och stativ till rör, Rör, Skakapparater, Skyddsglasögon, Skålar, Spektrofotometri, Sprutor och kanyler, Stativutrustning, Temperatur, Timers och stoppur, Trattar, Vakuumstationer m.m.

Masterflex :

 Pumpar, Slangar, Slangfittings

Matest :

 Bad och termostater, Bygg- och testutrustning, Densitetsmätare, Förmalning, Instrument och verktyg, Pyknometer, Siktning med flera. 

Mettler Toledo :

 Densitetsmätare, Jon-mätning, Konduktivitet, Multiparametrar, pH-mätning, Refraktometrar, Syrgas

MMM Group :

 Inkubatorer, Klimatskåp, Vakuumtorkskåp, Värmeskåp

Motic :

 Mikroskop

Memmert :

 Bad och termostater, Inkubatorer, Klimatskåp, Vakuumtorkskåp, Värmeskåp

Nabertherm:

 Ugnar

Neptune :

 Pipettspetsar

Nordic Lab :

 Frysskåp

Ohaus :

 Blocktermostater, Centrifuger, Inkubatorer, Skakapparater, Vågar

PCRmax :

 PCR maskiner

PHCBI :

 Frysskåp, Kylskåp, Inkubatorer, Klimatskåp, Autoklav.

Retsch :

 Knivkvarnar, Kulkvarnar, Rotorkvarnar, Sand och aggregat, Siktar-rostfritt stål, Siktskakmaskiner

Sartorius :

 Centrifugrör och flaskor, Filtrering, Medier, Vakuumfilter, Vågar

Screening Eagle (Proceq) :

 Non-destruktiv provning

Snol :

 Ugnar

Stuart :

 Blocktermostater, Koloniräknare, Magnetomrörare, Skakapparater, Smältpunktsapparater, Värmeplattor

Techne :

 Bloktermostater, PCR-maskiner m.m.

Tenak :

 Racks till frysar, Kryoboxar

Testo :

 Dataloggrar, Flödesmätare, Fuktighet, Ljusmätning, Lufthastighetsmätning, pH-mätning, Temperatur, Tryckmätning med flera. 

Thomson :

 Cellodlingskolvar, Kulturkolvar

Tuttnauer :

 Autoklaver

Vaccubrand :

 Vakuumfilter, Vakuummätutrustning, Vakuumoljor/fett, Vakuumpumpar, Vakuumstationer, Ventiler

Vitlab :

 Baljor, Burkar, Bägare, Cylindrar, Dispensrar, Flaskor, Hinkar, Instrument och verktyg, Kolvar, Mätkannor, Trattar med flera. 

WTW :

  Fotometrar, Konduktivitet, Multiparametrar, pH-mätning, Spektrofotometri, Syrgas, Turbiditet

Zeiss :

 Mikroskop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HemProdukter > Leverantörsöversikt

LeverantörSöversikt

A&D :

 Vågar

Agilent : 

Pumpar (förhandlas inte i Sverige)

Astell : 

Autoklaver

Atago :

 Polarimetrar, Refraktometrar

Bandelin :

 Homogenisatorer, Ultraljudsbad

Behr :

 COD bestämning, Destillation, Extraktion, Kjeldahl utrustning, Provbearbetning, Sedimentationskoner, Universalsystem, Uppslutning, Värmeplattor med flera.

Bimos :

 Laboratoriestolar

Binder :

 Inkubatorer, Klimatskåp, Vakuumtorkskåp, Värmeskåp

Biocision :

  Infrysningsboxar, Kylboxar, Kylrack, Rör

Brand :

  Avfallshantering, Bägare, Centrifugrör och flaskor, Cylindrar, Dispensrar, Kolvar, Magnetomrörare, PCR plast, Pipetter, Plattor, Proppar och ringar, Pyknometer, Påsar/film och folie, Racks och stativ till rör, Rör, Slangfittings, Spektrofotometri, Titrering med flera. 

Brother :

 Märkning

Burkle :

 Bägare, Dunkar, Flaskor, Instrument och verktyg, Märkning, Provtagare, Pumpar, Påsar/film och folie, Skålar, Slangfittings, Titrering, Torkstativ m.m.

CertoClav :

 Autoklaver

Duran-Wheaton-Kimble :

 Brännare till uppvärmning, Bägare, Cellodling, Centrifugrör och flaskor, Cylindrar, Emballageglas, Evaporatorer, Exsickatorer, Filtrering, Flaskor, Glasuppsättningar, Homogenisatorer, Kolvar, Kromatografiutrustning, Magnetomrörare, Petriskålar, Proppar och ringar, Rör, Skålar, Slangfittings, Titrering, Trattar

Ebro :

 Dataloggrar, pH-mätning, Temperatur

Endecotts :

 Bygg- och testutrustning, Siktning

Eutech :

  Konduktivitet, Multiparametrar, pH-mätning, Syrgas, Turbiditet

Fritsch :

 Malning, Kvarnar, Siktning

Gram :

 Frysskåp, Kylskåp

Grant instruments :

 Bad och termostater, Blocktermostater, Centrifuger, Densitetsmätare, LAF-bänkar, Möbler, Racks och stativ till rör, Skakapparater, Vakuumstationer

Hamilton :

 Kromatografiutrustning, pH-mätning

Heidolph :

 Magnetomrörere, Omrörare, Pumpar, Rotationsindunstare, Skakapparater, Vakuumpumpar med flera.

Hermle :

 Centrifuger

Huber :

 Bad och termostater

IKA :

 Blocktermostater, Centrifuger, Homogenisatorer, Inkubatorer, Kvarnar, Magnetomrörare, Omrörning, Skakapparater, Stativutrustning, Viskosimetrar, Värmeplattor

Interscience :

 Homogenisatorer, Koloniräknare

ISMATEC :

 Slangpumpar

Jenway :

 Flamfotometer, pH-mätning, Spektrofotometri

Julabo :

 Bad och termostater, Viskosimetrar med flera.

Kern & Sohn :

 Bygg- och testutrustning, Mikroskop, Vågar med flera. 

KNF :

 Vakuumpumpar

Labnet :

 Blocktermostater, Centrifuger, Inkubatorer, PCR maskiner, Plattor, Skakapparater

LLG : 

Autoklaver, Avfallshantering, Avtorkning, Beklädnad, Burkar, Bägare, Bänkpapper, Centrifuger, Deglar, Densitetsmätare, Dispensrar, Dunkar, Emballageglas, Exsickatorer, Extraktion, Filtrering, Flaskor, Malning, Handskar, Inkubatorer, Instrument och verktyg, Kromatografiutrustning, Magnetomrörare, Mikroskopiutrustning, Märkning, Möbler, PCR plast, Petriskålar, pH-mätning, Pipetter, Platinöser/utstrykare, Proppar och ringar, Påsar, film och folie, Racks och stativ till rör, Rör, Skakapparater, Skyddsglasögon, Skålar, Spektrofotometri, Sprutor och kanyler, Stativutrustning, Temperatur, Timers och stoppur, Trattar, Vakuumstationer m.m.

Masterflex :

 Pumpar, Slangar, Slangfittings

Matest :

 Bad och termostater, Bygg- och testutrustning, Densitetsmätare, Förmalning, Instrument och verktyg, Pyknometer, Siktning med flera. 

Mettler Toledo :

 Densitetsmätare, Jon-mätning, Konduktivitet, Multiparametrar, pH-mätning, Refraktometrar, Syrgas

MMM Group :

 Inkubatorer, Klimatskåp, Vakuumtorkskåp, Värmeskåp

Motic :

 Mikroskop

Memmert :

 Bad och termostater, Inkubatorer, Klimatskåp, Vakuumtorkskåp, Värmeskåp

Nabertherm:

 Ugnar

Neptune :

 Pipettspetsar

Nordic Lab :

 Frysskåp

Ohaus :

 Blocktermostater, Centrifuger, Inkubatorer, Skakapparater, Vågar

PCRmax :

 PCR maskiner

PHCBI :

 Frysskåp, Kylskåp, Inkubatorer, Klimatskåp, Autoklav.

Retsch :

 Knivkvarnar, Kulkvarnar, Rotorkvarnar, Sand och aggregat, Siktar-rostfritt stål, Siktskakmaskiner

Sartorius :

 Centrifugrör och flaskor, Filtrering, Medier, Vakuumfilter, Vågar

Screening Eagle (Proceq) :

 Non-destruktiv provning

Snol :

 Ugnar

Stuart :

 Blocktermostater, Koloniräknare, Magnetomrörare, Skakapparater, Smältpunktsapparater, Värmeplattor

Techne :

 Bloktermostater, PCR-maskiner m.m.

Tenak :

 Racks till frysar, Kryoboxar

Testo :

 Dataloggrar, Flödesmätare, Fuktighet, Ljusmätning, Lufthastighetsmätning, pH-mätning, Temperatur, Tryckmätning med flera. 

Thomson :

 Cellodlingskolvar, Kulturkolvar

Tuttnauer :

 Autoklaver

Vaccubrand :

 Vakuumfilter, Vakuummätutrustning, Vakuumoljor/fett, Vakuumpumpar, Vakuumstationer, Ventiler

Vitlab :

 Baljor, Burkar, Bägare, Cylindrar, Dispensrar, Flaskor, Hinkar, Instrument och verktyg, Kolvar, Mätkannor, Trattar med flera. 

WTW :

  Fotometrar, Konduktivitet, Multiparametrar, pH-mätning, Spektrofotometri, Syrgas, Turbiditet

Zeiss :

 Mikroskop