Serviceavtal - CENTRIFUGER

Varför är det viktigt att underhålla utrustning?
För att säkerställa bästa möjliga resultat rekomm-enderar vi löpande underhåll och service. Utrustning som hålls i driftskick har vanligtvis färre haverier, vilket i värsta fall kan leda till drift-förluster. Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Serviceavtal med årligt besök
Avtalet omfattar centrifugen och tillhörande rot-orer. Under besöket undersöker våra service-tekniker centrifugen och ser till att temperatur, hastighet och övriga funktioner överensstämmer med specifikationerna.

Inkluderade den lagstadgade säkerhetsinspektionen (i DK)
Enligt danska arbetsmiljöverkets föreskrift om tekniska hjälpmedel (inklusive centrifuger) nr 428 av 2022-04-05 krävs att alla centrifuger för kommersiellt bruk ska besiktigas minst en gång per år av en sakkunnig.

Fördelar med att ha ett serviceavtal:
• Löpande råd & vägledning till användare
• Se till att utrustningen överensstämmer med specifikationerna
• Utrustningen hålls i funktionsdugligt skick
• Underhåll förlänger utrustningens livslängd
• Servicerapport på utfört arbete som dokumentation

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail b-h@buch-holm.se
Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.

Serviceavtal - CENTRIFUGER

Varför är det viktigt att underhålla utrustning?
För att säkerställa bästa möjliga resultat rekommenderar vi löpande underhåll och service. Utrustning som hålls i driftskick har vanligtvis färre haverier, vilket i värsta fall kan leda till driftförluster. Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Serviceavtal med årligt besök
Avtalet omfattar centrifugen och tillhörande rotorer. Under besöket undersöker våra servicetekniker centrifugen och ser till att temperatur, hastighet och övriga funktioner överensstämmer med specifikationerna.

Inkluderade den lagstadgade säkerhetsinspektionen (i DK)
Enligt danska arbetsmiljöverkets föreskrift om tekniska hjälpmedel (inklusive centrifuger) nr 428 av 2022-04-05 krävs att alla centrifuger för kommersiellt bruk ska besiktigas minst en gång per år av en sakkunnig.

Fördelar med att ha ett serviceavtal:
• Löpande råd & vägledning till användare
• Se till att utrustningen överensstämmer med specifikationerna
• Utrustningen hålls i funktionsdugligt skick
• Underhåll förlänger utrustningens livslängd
• Servicerapport på utfört arbete som dokumentation

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail b-h@buch-holm.se
Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.