Denna hemsida använder cookies för att förbättra din upplevelse.
OBS! Denna webplats stöder inte Internet Explorer. Använd istället en annan webläsare
Mer information

Serviceavtal - CENTRIFUGER

Vi har varit leverantör av centrifuger genom mer än 50 år och vi vet vad som skall til! Våra
servicetekniker har genom åren varit på kurser hos många av producenterna. Detta gör att
vi kan leverera kvalificerad service på centrifuger av i stort sett alla fabrikater.

Våra serviceavtal omfattar centrifugen och tillhörande rotorer. Reservdelar, servicebesök,
extra arbete och felsökning, debiteras enligt Buch & Holms gällande prislista, försäljnings-
och leveransvillkor.

Har Ni frågor eller önskar råd och vägledning, så kontakta kundsupport på tel. 040 30 50 30 eller e-mail: b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här


Har du spørgsmål eller ønsker du råd og vejledning, så kontakt kundesupport pr. tlf. 44 54 00 00 eller e-mail b-h@buch-holm.dk

Læs mere om vores servicekoncept og -aftaler i folderen her

Laddar
Laddar