Serviceavtal - bioreaktorer


Då en fermenteringsprocess tar lång tid och är kostsam, rekommenderar vi, att du tecknar ett serviceavtal på din bioreaktor och löpande får underhåll på den. Vi erbjuder ett serviceavtal som omfattar hela bioreaktorn. Vid det årliga besöket genomgår vår servicetekniker utrustningen från A-Ö och säkerställer att temperatur, pH, pO2 och övriga funktioner, såsom pumpar med mera uppfyller specifikationerna. Det används spårbar certifierad mätutrustning till kontroll av parametrarna.

Vi erbjuder serviceavtal på bioreaktorer från små labbenheter och ända upp till 1000 liters pilot-/processanläggningar.

Har du frågor eller önskar support vänligen kontakta kundsupport på e-mail: b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här

Serviceavtal - bioreaktorer


Då en fermenteringsprocess tar lång tid och är kostsam, rekommenderar vi, att du tecknar ett serviceavtal på din bioreaktor och löpande får underhåll på den. Vi erbjuder ett serviceavtal som omfattar hela bioreaktorn. Vid det årliga besöket genomgår vår servicetekniker utrustningen från A-Ö och säkerställer att temperatur, pH, pO2 och övriga funktioner, såsom pumpar med mera uppfyller specifikationerna. Det används spårbar certifierad mätutrustning till kontroll av parametrarna.

Vi erbjuder serviceavtal på bioreaktorer från små labbenheter och ända upp till 1000 liters pilot-/processanläggningar.

Har du frågor eller önskar support vänligen kontakta kundsupport på e-mail: b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här