Serviceavtal - bioreaktorer

Då en fermenteringsprocess typiskt tar lång tid, och kostar mycket, rekommenderar vi, att Ni tecknar ett serviceavtal på Er bioreaktor och löpande får underhåll på den. Vi erbjuder ett serviceavtal, som omfattar hela bioreaktorn. Vid det årliga besöket genomgår vår servicetekniker utrustningen från A-Ö och säkerställer att temperatur, pH, pO2 och övriga funktioner, såsom pumpar med mera uppfyller specifikationerna. Det används spårbar certifierad mätutrustning till kontroll av parametrarna.

Vi erbjuder serviceavtal på bioreaktorer från små lab-enheter och ända upp till 1000 liters pilot-/processanläggningar.

Har Ni frågor eller önskar råd och vägledning, så kontakta kundsupport på tel. 040 30 50 30 eller e-mail: b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här

Serviceavtal - bioreaktorer

Då en fermenteringsprocess typiskt tar lång tid, och kostar mycket, rekommenderar vi, att Ni tecknar ett serviceavtal på Er bioreaktor och löpande får underhåll på den. Vi erbjuder ett serviceavtal, som omfattar hela bioreaktorn. Vid det årliga besöket genomgår vår servicetekniker utrustningen från A-Ö och säkerställer att temperatur, pH, pO2 och övriga funktioner, såsom pumpar med mera uppfyller specifikationerna. Det används spårbar certifierad mätutrustning till kontroll av parametrarna.

Vi erbjuder serviceavtal på bioreaktorer från små lab-enheter och ända upp till 1000 liters pilot-/processanläggningar.

Har Ni frågor eller önskar råd och vägledning, så kontakta kundsupport på tel. 040 30 50 30 eller e-mail: b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här