Seminarier

Som mångårig leverantör av laboratorieutrustning, har vi stor facklig expertis, knowhow och erfarenhet inom en lång rad av fackområden och på våra seminarer och workshops delar vi med oss av denna kunskap.

MÅLSÄTTNINGEN

Som mångårig leverantör av laboratorieutrustning, har vi stor facklig expertis, knowhow och erfarenhet inom en lång rad av fackområden och på våra seminarer och workshops delar vi med oss av denna kunskap.Seminarier

Som mångårig leverantör av laboratorieutrustning, har vi stor facklig expertis, knowhow och erfarenhet inom en lång rad av fackområden och på våra seminarer och workshops delar vi med oss av denna kunskap.

MÅLSÄTTNINGEN

Som mångårig leverantör av laboratorieutrustning, har vi stor facklig expertis, knowhow och erfarenhet inom en lång rad av fackområden och på våra seminarer och workshops delar vi med oss av denna kunskap.