Serviceavtal - CO2 INKUBATOR

Serviceavtalet omfattar hela inkubatorn. Vid det årliga besöket genomgår våra servicetekniker inkubatorn från A-Ö och kontrollerar att temp-eratur, CO2 och övriga funktioner uppfyller spec-ifikationerna. Det används spårbar certifierad mätutrustning för kontroll av CO2 och eventuellt O2.

Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna och de har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång till reservdelar i original.

Fördelar med att ha ett serviceavtal:
• Löpande råd & vägledning till användare
• Se till att utrustningen överensstämmer med specifikationerna
• Utrustningen hålls i funktionsdugligt skick
• Underhåll förlänger utrustningens livslängd
• Servicerapport på utfört arbete som dokumentation

Önskar du råd och vägledning når du kund-support på e-mail b-h@buch-holm.se
Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.

Serviceavtal - CO2 INKUBATORER

Serviceavtalet omfattar hela inkubatorn. Vid det årliga besöket genomgår våra servicetekniker inkubatorn från A-Ö och kontrollerar att temperatur, CO2 och övriga funktioner uppfyller specifikationerna. Det används spårbar certifierad mätutrustning för kontroll av CO2 och eventuellt O2.

Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna - de har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång till reservdelar i original.

Fördelar med att ha ett serviceavtal:
• Löpande råd & vägledning till användare
• Se till att utrustningen överensstämmer med specifikationerna
• Utrustningen hålls i funktionsdugligt skick
• Underhåll förlänger utrustningens livslängd
• Servicerapport på utfört arbete som dokumentation

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail b-h@buch-holm.se
Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.